اخبار
 انتشار: 07 آبان 1391
   مشاهده: 1425

  آشنایی با قوانین :سبقت

ماده 132- رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسائل نقلیه ای را که درجهت آنان حرکت می نمایند را دارند ، درمحل های مجاز ودرصورت لزوم پس زا روشن کردن چراغ راهنما ویا با دادن علامت لازم تنها از سمت چپ آنها سبقت گیرند وپس از سبقت وطی مسافت کافی ، بار دیگر با روشن کردن چراغ راهنما ویا با دادن علامت به طرف راست راه متوجه ودرمسیر قبلی خود قرار گیرند به نحوی که راه وسیله نقلیه ای که از آن سبقت گرفته شده بسته نشود ویا موجب تصادف نشود .با وجود این سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه ای که درحال گردش به چپ می باشد مجاز خواهد بود.

ماده 133- مسیری که راننده می خواهد برای سبقت گرفتن وارد آن شود تا فاصله دور ومطمئنی از طرف مقابل خالی از هرگونه وسیله نقلیه بوده وتفاوت سرعت بین وسیله نقلیه او و وسیله نقلیه جلویی برای سبقت کافی باشد تا به این ترتیب موجب به خطر انداختن خود و ترافیک سمت مقابل نشده باشد.

ماده 134-رانندگان وسائل نقلیه ای که از آن ها سبقت گرفته می شود باید راه را برای وسیله نقلیه ای که درحال سبقت گرفتن است باز کنند و بر سرعت خود نیفرایند.

ماده 135- سبقت گرفتن درموارد زیر ممنوع است:

الف-درسر پیچ های تند وسربالایی که میدان دید راننده کم است.

ب- از 50 متری مانده به پیچ ها تا 50 متر پس از آن یا درتقاطع راه ها یا در تقاطع راه آهن ، مگر آن که به وسیله علایم ، سبقت مجاز شناخته شده باشد.

پ-هنگامی که روشنایی ومیدان دید به هر علتی کافی نباشد.

ت- سبقت از وسیله نقلیه ای که خود درحال سبقت گرفتن است ،مگر درراهی که به دلیل وجود سه خط عبور یا بیشتر ، این عمل مجاز باشد.

ث-برای اتوبوس ها وکامیون ها درمعابر شهری

ج-از 100 متر مانده به ورودی تونل ها وپل ها تا انتهای آن ها ، مگر آنکه به وسیله علایم ، سبقت مجاز شناخته شده باشد.

چ-درنقاطعی که با نصب علایم ویژه سبقت گرفتن ممنوع اعلام شده باشد.

ح-هنگامی که وسیله نقلیه ای درفاصله ای نزدیک وغیر ایمن از روبرو درحال حرکت می باشد.

 

 

 

 

 

نویسنده خبر: م شکرالهی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها