اخبار
 انتشار: 25 آذر 1391
   مشاهده: 1339

  اصلاح دور برگردان میدان کارگر

 

اصلاح هندسی دور برگردان میدان کارگر جهت سهولت در تردد خودروها انجام شد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار: به منظور رفاه و آسایش حال شهروندان و از آن جائیکه سلامت شهروندان و رفع مشکلات سمعی و بصری آنان یکی از مهمتری وظایف شهرداری است کارکنان زحمتکش معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه به منظور کاهش ترافیک و سهولت در تردد خودروها اصلاح هندسی دوربرگردان میدان کارگر را به اتمام رساندند.

 


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار