اخبار
 انتشار: 19 بهمن 1391
   مشاهده: 3391

  انتشار مناقصه زير سازي تا حدلايه اساس تعدادي از كوي پرديس واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري اهواز

 

   شهرداري اهواز از پيمانكاران رتبه 5 راه و ترابري براي زير سازي تا حدلايه اساس تعدادي از خيايانهاي كوي پرديس واقع  در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري اهواز خواست تا با در دست داشتن رتبه درخواستي و واريز مبلغ     000/100 ريال به حساب سيبا شماره 0105052166009   بانك ملي ايران جهت خريد اسناد مناقصه اقدام نمايند .
به گزارش سايت مديريت امور قراردادها: مبلغ اوليه برآورد شده براي اين پروژه 189/824/445/3 ريال و سپرده شركت در مناقصه 000/840/16 ريال مي باشد.
گفتني است :  آخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي تا ساعت 113 روز پنج شنبه مورخ 26/11/91 و محل  تحويل اسناد دبيرخانه محرمانه ساختمان شماره سه شهرداري اهواز  مي باشد .
همچنين لازم به ذكر است : تاريخ برگزاري كميسيون مناقصه ساعت 13 روز شنبه مورخ 28/11/91  و در محل مديريت قراردادها خواهد بود .

نویسنده خبر: امین عنایتی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار