اخبار

اخبار جاری

بر اساس گروه

Category RSS Link  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل (3075)
Category RSS Link  مناطق (0)
Category RSS Link  ..شهرداری منطقه یک (5022)
Category RSS Link  ..شهرداری منطقه دو (4050)
Category RSS Link  ..شهرداری منطقه سه (6117)
Category RSS Link  ..شهرداری منطقه چهار (5040)
Category RSS Link  ..شهرداری منطقه پنج (2514)
Category RSS Link  ..شهرداری منطقه شش (4763)
Category RSS Link  ..شهرداری منطقه هفت (5444)
Category RSS Link  ..شهرداری منطقه هشت (4604)
Category RSS Link  ..معاونت امور اجتماعی و فرهنگی (2598)
Category RSS Link  ..معاونت خدمات شهری (673)
Category RSS Link  ..معاونت حمل و نقل و ترافیک (840)
Category RSS Link  ..معاونت شهرسازی و معماری (100)
Category RSS Link  ..معاونت فنی و عمرانی (343)
Category RSS Link  ..معاونت برنامه ریزی و توسعه (275)
Category RSS Link  ..معاونت مالی و اقتصادی (37)
Category RSS Link  ..گردشگری فرهنگی (4)
Category RSS Link  ....اداره کل تشخیص و وصول درآمد (31)
Category RSS Link  ....اداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات (106)
Category RSS Link  ....مدیریت برنامه و بودجه (84)
Category RSS Link  ....مدیریت آموزش (87)
Category RSS Link  ....مدیریت مطالعات و پژوهش (65)
Category RSS Link  ....اداره هماهنگی امور شورا (9)
Category RSS Link  ....اداره کل سرمایه انسانی (4)
Category RSS Link  ....برنامه راهبردی اهواز 1405 (20)
Category RSS Link  معاونت ها (14)
Category RSS Link  سازمان ها (3)
Category RSS Link  ..سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی (126)
Category RSS Link  ..سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (5313)
Category RSS Link  ..سازمان عمران شهری شهرداری اهواز (501)
Category RSS Link  ..سازمان پایانه های مسافربری (603)
Category RSS Link  ..سازمان اتوبوسرانی (715)
Category RSS Link  ..سازمان مدیریت پسماند شهری (880)
Category RSS Link  ..سازمان پارک ها و فضای سبز (864)
Category RSS Link  ..سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی (983)
Category RSS Link  ..سازمان خدمات موتوری (305)
Category RSS Link  ..سازمان آرامستانها (1054)
Category RSS Link  ..سازمان زیباسازی (492)
Category RSS Link  ..سازمان بهسازی و نوسازی (437)
Category RSS Link  ..سازمان قطاری شهری اهواز (44)
Category RSS Link  ..سازمان بسیج شهرداری (507)
Category RSS Link  ..سازمان فاوا (228)
Category RSS Link  ..سازمان تاکسیرانی (242)
Category RSS Link  ..سازمان فرهنگی ورزشی (622)
Category RSS Link  ..مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز (152)
Category RSS Link  ..تست (0)
Category RSS Link  ..سازمان مدیریت حمل و نقل بار (63)
Category RSS Link  سایر واحدها (0)
Category RSS Link  ..مدیریت امور قراردادها (14)
Category RSS Link  ..مدیریت حراست (15)
Category RSS Link  ..سامانه مدیریت شهری 137 (122)
Category RSS Link  ..مدیریت امور مجامع و حسابرسی (49)
Category RSS Link  ..دبیرخانه کلانشهر شهرداری اهواز (24)
Category RSS Link  ..کمیسیون ماده 77 (3)
Category RSS Link  ..مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی (65)
Category RSS Link  ..درمانگاه شهرداری (5)
Category RSS Link  ..کمیسیون ماده 100 (1)
Category RSS Link  ..اداره کل پشتیبانی (21)
Category RSS Link  ..اداره کل املاک (3)
Category RSS Link  ..اداره کل حوزه شهردار (3)
Category RSS Link  مهمترین خبرها (277)
Category RSS Link  ..گزارش تصویری (6)
Category RSS Link  ..اسلایدر سه تایی (861)
Category RSS Link  ..اسلایدر کوچک بالا (608)
Category RSS Link  ..اسلایدر کوچک پایین (446)

بر اساس نویسنده

بر اساس ماه

خطایی رخ داده است. خطا : اخبار در حال حاضر در دسترس نیست
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها