اخبار

(آرشیو نویسنده income)

RSS اخبار
نشست زمانبندی تحقق بودجه در سال جدید برگزار شد
به گزارش سایت شهرداری اهواز روز سه شنبه مورخ 1401/1/23 جلسه ای به ریاست دکتر آذربایجانی معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز با مدیرکل و پرسنل درآمد شهرداری اهواز و با موضوع اهم اقدامات در سال 1401 برگزار شد.مهدی آذربایجانی در جلسه زمانبندی بر اهم اقدامات تاکیدکرد و افزود: تحقق بودجه در سال جاری در صو...
یکشنبه، 28 فروردین 1401 - 10:29
کارگاه آموزشی حسابداری توسط اداره کل تشخیص و وصول درآمد برگزار شد .
کارگاه آموزشی حسابداری توسط اداره کل تشخیص و وصول درآمد برگزار شد .
شنبه، 05 تیر 1400 - 08:51
جلسه ی درآمدی روز شنبه مورخ 22 خرداد سال جاری با موضوع ممیزی و بررسی شیوه نامه های ممیزی راسته های تجاری با حضور معاون مالی و اقتصادی و مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری اهواز و معاونین مالی و اقتصادی و مسئولین درآمد مناطق یک، شش و هفت شهرادری اهواز در دفتر اداره کل درآمد برگزار شد . در این جلسه ابتد...
ﺳﻪشنبه، 25 خرداد 1400 - 09:27
برگزاری جلسه ی درآمدی با هدف شناسایی و تدوین راهکارهای بهبود و افزایش درآمد در منطقه یک
برگزاری جلسه ی درآمدی در شهرداری منطقه یک
ﺳﻪشنبه، 25 خرداد 1400 - 09:05
برگزاری جلسه بررسی برنامه عملیاتی و راهکارهای وصول درآمد1
جلسه درآمدی شهرداری اهواز روز شنبه مورخ 1400/3/8 با حضور مدیرکل درآمد شهرداری اهواز و مدیران و کارشناسان درآمد و کسب و پیشه مناطق هشتگانه برگزار شد.
یکشنبه، 09 خرداد 1400 - 11:44
جلسه درآمدی روز پنج شنبه 99/11/9 و جمعه 99/11/10 در منطقه 2
جلسه درآمدی
یکشنبه، 12 بهمن 1399 - 08:48
برگزاری جلسه درآمدی روز یکشنبه مورخ 5 بهمن ماه 1399
جلسه ی درآمدی با حضور سرکارخانم عالی پور مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری اهواز و مدیر منطقه شش و معاون شهرسازی و مسئول اداره حقوقی و امور قراردادها و مسئول کمیسیون ماده صد و مسئول ساختمانی منطقه شش در محل منطقه 6 شهرداری اهواز برگزار گردید.این جلسه به منظور رفع موانع و مشکلات درآمد و ایجاد راهکاره...
یکشنبه، 05 بهمن 1399 - 13:38
یرگزاری جلسه درآمدی روز دوشنبه مورخ 15 دی ماه 99
جلسه ی درآمدی روز دوشنبه مورخ 1399/10/15 راس ساعت 14:30 با حضور خانم عالی پور مدیرکل اداره تشخیص و وصول درآمد شهرداری اهوازو مسئولین درآمد مناطق هشتگانه در دقتراداره کل درآمد برگزار شد. برپایه این گزارش در این جلسه فیش های عوارض کسب و پیشه معوقه عوارض شغل مورد بررسی قرار گرفت و همچنین معوقه بهای...
چهارشنبه، 17 دی 1399 - 09:47
برگزاری جلسه درآمدی شهرداری اهواز (شنبه 13 دی ماه 99)
جلسه ی درآمدی شهرداری اهواز با حضور سرکارخانم عالی پور مدیر کل درآمد و تشخیص وصول شهرداری اهواز و معاونین مالی و اقتصادی و مسئولین درآمد مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در سالن جلسات برگزارشد .
دوشنبه، 15 دی 1399 - 08:45
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها