اخبار

برنامه راهبردی اهواز 1405

RSS اخبار
پنجمین جلسه شورای راهبری تدوین برنامه اهواز 1405 برگزار شد
پنجمین جلسه شورای راهبری تدوین برنامه اهواز 1405 با موضوع گزارش اقدامات انجام شده کارگروههای سیما و منظر شهری، حمل و نقل عمومی، مدیریت منابع مالی، زیرسازی و آسفالت، آبهای سطحی و فضای سبز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، پنجمین جلسه شورای را...
یکشنبه، 13 شهریور 1401 - 09:45
چهارمین جلسه شورای راهبری تدوین برنامه اهواز 1405 برگزار شد
چهارمین جلسه شورای راهبری تدوین برنامه اهواز 1405 با موضوع گزارش اقدامات انجام شده کارگروههای زیرسازی و آسفالت معابر، فضای سبز و دفع آبهای سطحی برگزارشد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، چهارمین جلسه شورای راهبری تدوین برنامه اهواز 1405 به ریاست سعید ...
ﺳﻪشنبه، 08 شهریور 1401 - 10:13
سومین جلسه شورای راهبری تدوین برنامه اهواز 1405 برگزار شد
سومین جلسه شورای راهبری تدوین برنامه اهواز 1405 با موضوع ارائه گزارش اقدامات انجام شده کارگروههای سیما و منظر شهری و حمل و نقل عمومی برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، سومین جلسه شورای راهبری تدوین برنامه اهواز 1405 به ریاست سعید فردانی...
دوشنبه، 07 شهریور 1401 - 19:17
جلسه کارگروه مدیریت سرمایه انسانی برگزار شد
جلسه کارگروه تخصصی مدیریت سرمایه انسانی برنامه اهواز 1405 برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، جلسه کارگروه مدیریت سرمایه انسانی برنامه اهواز 1405 به ریاست سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و با حضور سید محمد جواد رضوی عضو شور...
دوشنبه، 07 شهریور 1401 - 14:02
دومین جلسه شورای راهبری تدوین برنامه اهواز ۱۴۰۵ برگزار شد
دومین جلسه شورای راهبری تدوین برنامه اهواز ۱۴۰۵درحوزه معاونت برنامه ریزی با موضوع گزارش اقدامات انجام شده کارگروههای این حوزه برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، دومین جلسه شورای راهبری تدوین برنامه اهواز ۱۴۰۵ به ریاست سعید فردانی معاون برنامه...
دوشنبه، 07 شهریور 1401 - 13:47
اولین جلسه شورای راهبری برنامه اهواز ۱۴۰۵ برگزار شد
اولین جلسه شورای راهبری برنامه اهواز۱۴۰۵ با موضوع گزارش روند تدوین برنامه در کارگروههای تخصصی و تبیین قدمهای تدوین برنامه عملیاتی در راستای مقصد راهبردی ارتقای بهره وری و تبادل نظر اعضا جهت تسری درسایر کمیته ها برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهوا...
ﺳﻪشنبه، 25 مرداد 1401 - 21:49
کارگاه برنامه راهبردی اهواز 1405 برگزار شد
کارگاه برنامه راهبردی اهواز 1405 به منظور آشنایی دبیران کارگروه های تخصصی با دستورالعمل برنامه راهبردی برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، دهم مرداد ماه سال جاری کارگاه برنامه راهبردی اهواز 1405 با حضور دبیران کارگروههای تخصصی و با تدریس ...
دوشنبه، 10 مرداد 1401 - 16:00
جلسه هماهنگی و تبیین روند کارگروه های تخصصی تدوین سومین برنامه راهبردی شهرداری( اهواز ۱۴۰۵) برگزار شد
جلسه هماهنگی و تبیین روند کارگروه های تخصصی تدوین سومین برنامه راهبردی شهرداری( اهواز ۱۴۰۵) با حضور معاونین شهردار ، نائب رئیس و دبیر کارگروه های مذکور برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اه...
یکشنبه، 09 مرداد 1401 - 21:57
نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزار شد
نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع تبیین سطح راهبردی برنامه اهواز 1405 و بررسی راهکارهای تدوین برنامه برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با حضور قائم مقام شهردار، معاونین ش...
چهارشنبه، 05 مرداد 1401 - 13:29
هشتمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزار شد
هشتمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع بررسی پیشرفت کار تدوین برنامه راهبردی اهواز 1405 و بررسی و سیاست گذاری جهت پروژه های باز زنده سازی حاشیه رودخانه کارون برگزار شد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، هشتمین جلسه شورای عالی سیاست گ...
چهارشنبه، 08 تیر 1401 - 22:01
مهلت شرکت در مسابقه شهروندی اهواز 1405 تمدید شد
مهلت شرکت در مسابقه شهروندی اهواز 1405 تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ تمدید شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، مسابقه شهروندی اهواز 1405 با موضوع نظرات شهروندان در خصوص مشکلات شهری جهت تدوین برنامه سوم راهبردی شهر اهواز برگزار می شود.از شهروندان گرامی دع...
چهارشنبه، 25 خرداد 1401 - 22:47
هشتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 برگزارشد
هشتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 با نمایندگان دستگاههای اجرایی شهر اهواز با موضوع مشکلات شهر و شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش اداره ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، هشتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 به ریاست س...
دوشنبه، 02 خرداد 1401 - 11:12
هفتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 با روحانیون، بسیجیان و نمایندگان گروههای جهادی برگزار شد
هفتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 با روحانیون، بسیجیان و نمایندگان گروههای جهادی در مورد مشکلات شهر و شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری هفتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راه...
ﺳﻪشنبه، 20 اردیبهشت 1401 - 12:01
مسابقه شهروندی اهواز 1405 برگزار می شود
مسابقه شهروندی اهواز 1405 با موضوع نظرات شهروندان در خصوص مشکلات شهری جهت تدوین برنامه سوم راهبردی شهر اهواز برگزار می شود. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، از شهروندان گرامی دعوت می شود با مراجعه به آدرس اینترنتی https://epoll.ahvaz.ir و یا وب سایت ...
جمعه، 16 اردیبهشت 1401 - 14:01
شهردار اهواز: مشارکت عمومی زمینه تدوین و تحقق برنامه هاست
به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری اهواز ، پنجمین جلسه شورای عالی سیاستگذاری و برنامه ریزی شهرداری با موضوع تدوین سومین برنامه راهبردی شهرداری «اهواز 1405» به ریاست رضا امینی شهردار و با حضور معاونین شهردار در سالن جلسات شهرداری برگزار شد. رضا امینی شهر...
یکشنبه، 11 اردیبهشت 1401 - 21:55
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها