اخبار

برنامه راهبردی اهواز 1405

RSS اخبار
نهمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 برگزار شد
نهمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 با موضوع بررسی شاخص ها، طرح ها و ویژگی های چهار مقصد راهبردی افزایش بهره وری سازمانی، توسعه زیرساخت های شهری، ارتقاء سیما و منظر شهری و ارتقاء سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه س...
ﺳﻪشنبه، 02 اسفند 1401 - 20:50
بررسی حوزه آسفالت و ارتقا سیما و منظر شهری در برنامه راهبردی اهواز 1405
حوزه آسفالت و ارتقاء سیما و منظر شهری در برنامه راهبردی اهواز 1405 در پنجمین جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر بررسی شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، پنجمین جلسه کمیسیون تلفیق با حضور اعضای شورای اسلامی، سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه...
چهارشنبه، 12 بهمن 1401 - 11:47
بررسی حوزه حمل و نقل عمومی در برنامه راهبردی اهواز 1405
حوزه حمل و نقل عمومی در برنامه راهبردی اهواز 1405 در چهارمین جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر بررسی شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، چهارمین جلسه کمیسیون تلفیق با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و رئیس و کارگروههای تخصصی در سالن اجتماعات شور...
ﺳﻪشنبه، 11 بهمن 1401 - 10:35
بررسی حوزه دفع آبهای سطحی و فرهنگی و اجتماعی در برنامه راهبردی اهواز 1405
حوزه دفع آبهای سطحی و فرهنگی و اجتماعی در برنامه راهبردی اهواز 1405 در سومین کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر بررسی شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، سومین جلسه کمیسیون تلفیق با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسع...
ﺳﻪشنبه، 11 بهمن 1401 - 10:22
بررسی حوزه فضای سبز شهری و مدیریت پسماند در برنامه راهبردی اهواز 1405
حوزه فضای سبز شهری و مدیریت پسماند در برنامه راهبردی اهواز 1405 در دومین کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اهواز بررسی شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، دومین جلسه بررسی برنامه راهبردی اهواز 1405 در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر با حضور رئیس و ا...
دوشنبه، 10 بهمن 1401 - 08:56
اولین جلسه بررسی برنامه راهبردی اهواز 1405 در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر برگزار شد
اولین جلسه بررسی برنامه راهبردی اهواز 1405 در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، معاون مالی و اقتصادی، رئیس و اعضای کارگروههای تخصصی نظام ساختاری و مدیریتی، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت منابع مالی( درآمد و هزینه) و هوشمند سا...
یکشنبه، 09 بهمن 1401 - 09:48
بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری اهواز تقدیم شورا شد
بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری اهواز و برنامه راهبردی پنج ساله سوم کلانشهر اهواز در افق ۱۴۰۵ روز چهارشنبه در نشست رسمی شورای کلانشهر اهواز توسط شهردار تقدیم این شورا شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، شهردار اهواز در نود...
چهارشنبه، 05 بهمن 1401 - 20:19
جلسه هماهنگی ارائه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه راهبردی اهواز ۱۴۰۵ به شورای اسلامی شهر برگزار شد
جلسه هماهنگی ارائه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه راهبردی اهواز ۱۴۰۵ به شورای اسلامی شهر به ریاست سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و با حضور مدیران مناطق ، روسای سازمانهای وابسته و روسای ادارات برنامه ریزی در سالن جلسات شهرداری مرکز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ری...
یکشنبه، 02 بهمن 1401 - 21:59
جلسه جمع بندی کمیته های زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار شد
جلسه مقصد راهبردی افزایش بهره وری سازمانی کمیته های زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی برگزارشد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و با حضور دبیران کمیته های مربوطه دردفتر معاونت برگزارشد....
دوشنبه، 26 دی 1401 - 08:43
هفدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزار شد
هفدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع برآورد اعتبار مورد نیاز سال 1402 معاونت خدمات شهری، بررسی و تصویب آیین نامه رفاهی پیشنهادی سال 1402و تصمیم گیری به منظور بودجه عمرانی سال 1402برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه ...
چهارشنبه، 09 آذر 1401 - 07:59
شانزدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهرداری اهواز برگزار شد
شانزدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع هویت بخشی به مرکز شهر و نهایی سازی منابع بودجه سال 1402 شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، شانزدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی به ریاست سعید فردانی معاون ...
چهارشنبه، 25 آبان 1401 - 08:50
پانزدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزار شد
پانزدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع گزارش وضعیت اصلاحیه بودجه سال 1401، گزارش برنامه اهواز 1405،تصمیم گیری پیرامون اساسنامه و ساختار سازمانها، گزارش تصویب اصلاحیه - متمم بودجه سال 1401 سازمان در شورای سازمان، اعلام حداقل منابع بودجه سال 1402 شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش...
چهارشنبه، 11 آبان 1401 - 10:30
 چهاردهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزارشد
چهاردهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع ارائه طرح تفکیک پسماند از مبدا، گزارش وضعیت و اقدمات مورد نیاز به جهت بهبود آرامستان باغ فردوس، ارائه گزارش پیشرفت طرح سامانه سیگما به تفکیک پروژه های مرتبط و ارائه داشبوردهای مدیریتی در حوزه برنامه ریزی و حوزه مالی و اقتصادی برگزار شد. به...
چهارشنبه، 27 مهر 1401 - 10:47
جلسه بررسی و تحلیل روند اجرایی برنامه و بودجه برگزار شد
جلسه بررسی و تحلیل روند اجرایی برنامه و بودجه سال جاری و اتخاذ راهکارهای اصلاحی و تدوین سیاست های برنامه و بودجه سال آتی شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست رضا امینی شهردار کلانشهر اهواز و با حضور سعید فردانی معاو...
یکشنبه، 17 مهر 1401 - 10:10
سیزدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزار شد
سیزدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع گزارش پروژه ممیزی املاک و گزارش پیشرفت طرح دفع آبهای سطحی برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست رضا امینی شهردار کلانشهر اهواز و با حضور سیاوش محمودی رئیس شورای اسلامی شه...
شنبه، 16 مهر 1401 - 11:24
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار