اخبار

مدیریت برنامه و بودجه

 

RSS اخبار
یازدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی  شهرداری اهواز برگزار شد
یازدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع ارزیابی عملکرد مناطق 2 ، سه ، پنج و 6 برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، یازدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی به ریاست رضا امینی شهردار کلانشهر اهواز و با حضور معاونین شهر...
چهارشنبه، 19 مرداد 1401 - 07:01
سومین کمیته راهبری سامانه های سیگما برگزار شد
سومین کمیته راهبری سامانه های سیگما شامل سامانه مدیریت پروژه ، سامانه مدیریت قراردادها، سامانه برنامه ریزی و عملکرد، سامانه بودجه و تامین اعتبار برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، سومین کمیته راهبری سامانه های سیگما به ریاست سعید فردانی معاون...
ﺳﻪشنبه، 11 مرداد 1401 - 07:34
جلسه هماهنگی و تبیین روند کارگروه های تخصصی تدوین سومین برنامه راهبردی شهرداری( اهواز ۱۴۰۵) برگزار شد
جلسه هماهنگی و تبیین روند کارگروه های تخصصی تدوین سومین برنامه راهبردی شهرداری( اهواز ۱۴۰۵) با حضور معاونین شهردار ، نائب رئیس و دبیر کارگروه های مذکور برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اه...
یکشنبه، 09 مرداد 1401 - 21:57
نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزار شد
نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع تبیین سطح راهبردی برنامه اهواز 1405 و بررسی راهکارهای تدوین برنامه برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با حضور قائم مقام شهردار، معاونین ش...
چهارشنبه، 05 مرداد 1401 - 13:29
هشتمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزار شد
هشتمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع بررسی پیشرفت کار تدوین برنامه راهبردی اهواز 1405 و بررسی و سیاست گذاری جهت پروژه های باز زنده سازی حاشیه رودخانه کارون برگزار شد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، هشتمین جلسه شورای عالی سیاست گ...
چهارشنبه، 08 تیر 1401 - 22:01
 کمیته مدیریت پروژه مناطق هشتگانه شهرداری اهواز برگزار شد
کمیته مدیریت پروژه مناطق هشتگانه شهرداری اهواز با موضوع بررسی زمانبندی پروژه های مناطق برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، کمیته مدیریت پروژه مناطق هشتگانه شهرداری اهواز به ریاست سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری...
ﺳﻪشنبه، 10 خرداد 1401 - 14:45
دومین جلسه کمیته تخصیص اعتبار شهرداری اهواز برگزار شد
دومین جلسه کمیته تخصیص اعتبار شهرداری اهواز با موضوع بررسی روند درآمد سال 1401 و تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، هفتم خرداد ماه سال جاری دومین جلسه کمیته تخصیص اعتبار معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسا...
یکشنبه، 08 خرداد 1401 - 15:24
جلسه تخصیص اعتبار بودجه مناطق هشت گانه و سازمانهای تابعه شهرداری اهواز برگزار شد
جلسه تخصیص اعتبار بودجه و زمانبندی اجرای پروژه های مناطق هشت گانه و سازمانهای تابعه شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، جلسه تخصیص اعتبار بودجه مناطق هشت گانه و سازمانهای تابعه به ریاست سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمای...
شنبه، 07 خرداد 1401 - 10:20
هشتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 برگزارشد
هشتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 با نمایندگان دستگاههای اجرایی شهر اهواز با موضوع مشکلات شهر و شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش اداره ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، هشتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 به ریاست س...
دوشنبه، 02 خرداد 1401 - 11:12
هفتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 با روحانیون، بسیجیان و نمایندگان گروههای جهادی برگزار شد
هفتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 با روحانیون، بسیجیان و نمایندگان گروههای جهادی در مورد مشکلات شهر و شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری هفتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راه...
ﺳﻪشنبه، 20 اردیبهشت 1401 - 12:01
جلسه تبیین طرح اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری اهواز برگزار شد
جلسه تبیین طرح اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری اهواز با حضور سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردای اهواز و دست اندرکاران امورمالی شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردای اهواز، جلسه تبیین طرح اصلاح حقوق و دستمزد کارک...
شنبه، 17 اردیبهشت 1401 - 14:41
مسابقه شهروندی اهواز 1405 برگزار می شود
مسابقه شهروندی اهواز 1405 با موضوع نظرات شهروندان در خصوص مشکلات شهری جهت تدوین برنامه سوم راهبردی شهر اهواز برگزار می شود. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، از شهروندان گرامی دعوت می شود با مراجعه به آدرس اینترنتی https://epoll.ahvaz.ir و یا وب سایت ...
جمعه، 16 اردیبهشت 1401 - 14:01
دومین جلسه کمیته مدیریت پروژه برگزار شد
دومین جلسه کمیته مدیریت پروژه (پروژه های عمرانی سال 1401) در مورد پروژه های شاخص باز زنده سازی حاشیه کارون و طرح ساماندهی ورودی های شهر اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، دومین جلسه کمیته مدیریت پروژه (پروژه های عمرانی سال 1401) با...
پنجشنبه، 08 اردیبهشت 1401 - 10:54
جلسه بررسی درآمد و هزینه سال ۱۴۰۱  مناطق هشتگانه شهرداری اهواز برگزار شد
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اهواز در جلسه بررسی درآمد و هزینه سال ۱۴۰۱، وضعیت درآمد، هزینه های جاری و عمرانی مناطق هشتگانه شهرداری اهواز را بررسی کرد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، محمد جواد جعفری بیان کرد: جلسه بررسی درآمد و هزینه سال ۱۴۰۱منا...
ﺳﻪشنبه، 30 فروردین 1401 - 23:54
برگزاری جلسه بررسی درآمد و هزینه سال 1401
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری اهواز در جلسه بررسی درآمد و هزینه سال 1401، توضیحاتی درخصوص نحوه جریان درآمد و هزینه مناطق و سازمانها، زمان بندی پروژه های نیمه تمام و جدید و تخصیص اعتبارات پیشنهادی جهت ارائه به کمیته تخصیص اعتبار را بیان کرد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه ان...
یکشنبه، 21 فروردین 1401 - 18:39
صفحه 1 از 5ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
برچسب ها
دسته‌بندی خبرها