اخبار

مدیریت برنامه و بودجه

 

RSS اخبار
هشتمین جلسه کمیته مدیریت پروژه شهرداری اهواز برگزار شد
هشتمین جلسه کمیته مدیریت پروژه شهرداری اهواز با موضوع پروژه های زیبا سازی، نورپردازی، المان های سطح شهر و بررسی پروژه خط یک سامانه اتوبوس تندرو (BRT)برگزار شد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمای...
چهارشنبه، 09 آذر 1401 - 10:39
هفدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزار شد
هفدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع برآورد اعتبار مورد نیاز سال 1402 معاونت خدمات شهری، بررسی و تصویب آیین نامه رفاهی پیشنهادی سال 1402و تصمیم گیری به منظور بودجه عمرانی سال 1402برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جل...
چهارشنبه، 09 آذر 1401 - 07:59
هفتمین جلسه کمیته مدیریت پروژه شهرداری اهواز برگزار شد
هفتمین جلسه کمیته مدیریت پروژه شهرداری اهواز با موضوع بررسی پروژه های زیباسازی و نورپردازی برگزار شد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست رضا امینی شهردارکلانشهر اهواز و با حضور معاونین شهردار، مدیران مناطق و سرپرست سازمان زیباسازی ...
ﺳﻪشنبه، 01 آذر 1401 - 21:34
ششمین جلسه مدیریت پروژه شهرداری اهواز برگزار شد
ششمین جلسه مدیریت پروژه شهرداری اهواز با موضوع پروژه های زیباسازی و نورپردازی، طرح ایستگاههای اتوبوس و پروژه پردیس خانوادگی ولیعصر برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و با ح...
چهارشنبه، 25 آبان 1401 - 12:41
پانزدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزار شد
پانزدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع گزارش وضعیت اصلاحیه بودجه سال 1401، گزارش برنامه اهواز 1405،تصمیم گیری پیرامون اساسنامه و ساختار سازمانها، گزارش تصویب اصلاحیه - متمم بودجه سال 1401 سازمان در شورای سازمان، اعلام حداقل منابع بودجه سال 1402 شهرداری اهواز برگزار شد. به گز...
چهارشنبه، 11 آبان 1401 - 10:30
تقدیراز همکار بازنشسته
طی مراسمی با حضور کارکنان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز از خدمات همکار بازنشسته ابراهیم شاهرخیان تجلیل شد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، طی مراسمی که با حضور کارکنان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار شد، از زحمات...
شنبه، 30 مهر 1401 - 10:45
پنجمین جلسه مدیریت پروژه شهرداری اهواز برگزار شد
پنجمین جلسه مدیریت پروژه شهرداری اهواز با موضوع بررسی زمانبندی افتتاح 6 ماهه دوم پروژه های منطقه یک برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست رضا امینی شهردارکلانشهر اهواز و با حضور قائم مقام شهردار، معاونین شهردار و مدیر منطقه یک ...
چهارشنبه، 27 مهر 1401 - 14:25
 چهاردهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزارشد
چهاردهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع ارائه طرح تفکیک پسماند از مبدا، گزارش وضعیت و اقدمات مورد نیاز به جهت بهبود آرامستان باغ فردوس، ارائه گزارش پیشرفت طرح سامانه سیگما به تفکیک پروژه های مرتبط و ارائه داشبوردهای مدیریتی در حوزه برنامه ریزی و حوزه مالی و اقتصادی برگزار شد. ...
چهارشنبه، 27 مهر 1401 - 10:47
جلسه بررسی و تحلیل روند اجرایی برنامه و بودجه برگزار شد
جلسه بررسی و تحلیل روند اجرایی برنامه و بودجه سال جاری و اتخاذ راهکارهای اصلاحی و تدوین سیاست های برنامه و بودجه سال آتی شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست رضا امینی شهردار کلانشهر اهواز و با حضور سعید فردانی م...
یکشنبه، 17 مهر 1401 - 10:10
چهارمین کمیته راهبری سامانه های سیگما برگزار شد
چهارمین کمیته راهبری سامانه های سیگما شامل سامانه مدیریت پروژه ، سامانه مدیریت قراردادها، سامانه برنامه ریزی و عملکرد، سامانه بودجه و تامین اعتبار برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، چهارمین کمیته راهبری سامانه های سیگما به ریاست سعید فردانی...
ﺳﻪشنبه، 25 مرداد 1401 - 12:59
یازدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی  شهرداری اهواز برگزار شد
یازدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع ارزیابی عملکرد مناطق 2 ، سه ، پنج و 6 برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، یازدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی به ریاست رضا امینی شهردار کلانشهر اهواز و با حضور معاونین شهر...
چهارشنبه، 19 مرداد 1401 - 07:01
سومین کمیته راهبری سامانه های سیگما برگزار شد
سومین کمیته راهبری سامانه های سیگما شامل سامانه مدیریت پروژه ، سامانه مدیریت قراردادها، سامانه برنامه ریزی و عملکرد، سامانه بودجه و تامین اعتبار برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، سومین کمیته راهبری سامانه های سیگما به ریاست سعید فردانی معاون...
ﺳﻪشنبه، 11 مرداد 1401 - 07:34
جلسه هماهنگی و تبیین روند کارگروه های تخصصی تدوین سومین برنامه راهبردی شهرداری( اهواز ۱۴۰۵) برگزار شد
جلسه هماهنگی و تبیین روند کارگروه های تخصصی تدوین سومین برنامه راهبردی شهرداری( اهواز ۱۴۰۵) با حضور معاونین شهردار ، نائب رئیس و دبیر کارگروه های مذکور برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اه...
یکشنبه، 09 مرداد 1401 - 21:57
نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزار شد
نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع تبیین سطح راهبردی برنامه اهواز 1405 و بررسی راهکارهای تدوین برنامه برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با حضور قائم مقام شهردار، معاونین ش...
چهارشنبه، 05 مرداد 1401 - 13:29
هشتمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزار شد
هشتمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع بررسی پیشرفت کار تدوین برنامه راهبردی اهواز 1405 و بررسی و سیاست گذاری جهت پروژه های باز زنده سازی حاشیه رودخانه کارون برگزار شد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، هشتمین جلسه شورای عالی سیاست گ...
چهارشنبه، 08 تیر 1401 - 22:01
صفحه 1 از 6ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها