اخبار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

RSS اخبار
اتصال برق باعث رخدادآتش سوزی گردید
اتصال برق باعث رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/17ساعت13:30 دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی یک باب منزل مسكوني واقع درفرهنگیان یک داده شد. ستادفرماندهی سازمان سریعاآتش ن...
ﺳﻪشنبه، 18 شهریور 1393 - 12:23
انفجارمنزل مسکونی مجروح برجای گذاشت
نشت گازدرون منزل مسکونی سبب انفجارمنزل مذکورومجروح شدن یک نفرگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : درمورخ93/06/18 ساعت 10:42دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبرازانفجاریک باب منزل مسکونی از مجتمع چهارواحده واقع درکوی مجاهد خیابان تکریم یک داده شد. ستادفر...
ﺳﻪشنبه، 18 شهریور 1393 - 12:02
برخورد دوپراید3مصدوم برجای گذاشت.
برخورددودستگاه خودروپرایدباعث انحراف ازمسیریکی ازخودروهاوواردشدن به درون مغازه فرش فروشی ومصدوم شدن سه نفرگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:اين حادثه مورخ 93/06/17باتماس به سامانه 125اعلام شدو در پي آن بلافاصله آتش نشانان ساعت 00:05دقيقه بامدادراهي محل حادثه در...
ﺳﻪشنبه، 18 شهریور 1393 - 11:59
به دام انداختن مهمان ناخوانده در منزل مسكوني
باتلاش آتش نشانان ایستگاه76 مارسمی که واردمنزل مسكوني شده بودشكار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز: درمورخ 93/06/15 ساعت 20:11دقيقه باتماس به سامانه125سازمان خبرازورودماری سمی به درون منزل مسکونی واقع درمجموعه مسکونی گلستان داده شد. ستادفرماندهی سازمان بلافاصله ...
یکشنبه، 16 شهریور 1393 - 11:50
اتصال برق سبب رخدادآتش سوزی گردید
اتصال برق سبب رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/14ساعت11:36 دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی یک باب منزل مسكوني واقع درباهنرمنطقه7 داده شد. ستادفرماندهی سازمان سریعاآتش نش...
شنبه، 15 شهریور 1393 - 11:24
نجات شخصی از درون آسانسور
نقص فنی آسانسور مجتمع مسکونی سبب گرفتاری شخصی مذکر گردید که توسط آتش نشانان نجات داده شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/06/15ساعت 2:50دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن فردی مذکر درون آسانسورمجتمع مسکونی واقع درزیتون کارمندی داد...
شنبه، 15 شهریور 1393 - 11:21
حبس شدن خانواده ای درون منزل
خراب شدن قفل درب سبب گرفتاری خانواده ای درون منزل گردیدکه توسط آتش نشانان نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/06/14ساعت 19:53دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن خانواده ای درون منزل مسکونی واقع در خیابان9کوی رسالت داده شد. ...
شنبه، 15 شهریور 1393 - 11:11
شعله های آتش ازمغازه موادغذایی زبانه کشید
اتصال برق کولرگازی سبب رخداد آتش سوزي در مغازه های موادغذایی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/11ساعت 4:45دقیقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر از رخداد آتش سوزي مغازه موادغذایی واقع درکیان شهرداده شد. ستاد فرما...
چهارشنبه، 12 شهریور 1393 - 10:47
واژگونی تانکرحمل سوخت جان راننده راگرفت
برخوردتانکرحمل سوخت عراقی باگاردریل سبب واژگونی منجربه آتش سوزی ومرگ دلخراش راننده گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/11 ساعت 11:37دقيقه باتماس به سامانه 125 این سازمان خبرازرخدادواژگونی منجربه آتش سوزی یک دستگاه خودرو تانکرحمل سوخت عراقی در جاده اه...
چهارشنبه، 12 شهریور 1393 - 10:24
خودروی پراید درمیان شعله های آتش
نشت بنزین واتصال برق سبب رخداد آتش سوزي خودروی پراید وبرجای ماندن خسارت مالی گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/09ساعت 19:30دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي یک دستگاه خودروی پرایددرخیابان3حصیرآباد داده شد. آتش نشانان یک دق...
ﺳﻪشنبه، 11 شهریور 1393 - 07:29
واژگونی پژو206مصدوم برجای گذاشت
واژگونی یک دستگاه پژو206 سبب مصدوم شدن وگرفتاری راننده درون خودرومذکورگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز: مورخ93/06/09ساعت18:36دقیقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد واژگون شدن یک دستگاه خودروپژو206 درشهرک نفت داده شد. آتش نشانان چهار دقيقه بعد در م...
ﺳﻪشنبه، 11 شهریور 1393 - 07:24
آتش بی احتیاطی درمنزل مسکونی
بی احتیاطی سبب رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/09ساعت16:50دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی یک باب منزل مسكوني واقع درخشایارخیابان بنی هاشم داده شد. ستادفرماندهی سازمان س...
ﺳﻪشنبه، 11 شهریور 1393 - 07:18
مهارشعله های آتش در منزل مسکونی
اتصال برق کولر سبب رخدادآتش سوزی منزل مسکونی گردید.که توسط آتش نشانان اطفاءشد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/07ساعت19:23دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی یک باب منزل مسكوني واقع درفاز2کارمندی کوی رمضان داده شد. ستادفرماندهی س...
شنبه، 08 شهریور 1393 - 08:50
حبس شدن خانواده ای درون منزل
خراب شدن قفل درب سبب گرفتاری خانواده ای درون منزل گردیدکه توسط آتش نشانان نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/06/06ساعت 15:33دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن خانواده ای درون منزل مسکونی واقع در باغ شیخ داده شد. ماموران ا...
شنبه، 08 شهریور 1393 - 08:39
خودروی پژو آردی درمیان شعله های آتش
اتصال برق سبب رخداد آتش سوزي خودروی پژو آردی وبرجای ماندن خسارت مالی گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/4ساعت 21:14 باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي یک دستگاه خودروی پژو آردی در فلکه سه راه خرمشهر داده شد. آتش نشانان سه دقيقه بع...
چهارشنبه، 05 شهریور 1393 - 11:20
صفحه 164 از 231ابتدا   قبلی   159  160  161  162  163  [164]  165  166  167  168  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها