اخبار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

RSS اخبار
حریق پرایدمجروح برجای گذاشت
اتصال برق سبب رخداد آتش سوزي خودروی پراید ومجروح شدن راننده که قصد خاموش نمودن خودرو خود راداشت گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/27ساعت 10:04دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي یک دستگاه خودروی پرایددربهشت آباد داده شد. آتش...
شنبه، 29 شهریور 1393 - 12:37
برخورد پراید باجدول مصدوم برجای گذاشت
سرعت زیادوعدم توانایی راننده درکنترل خودرو پراید سبب برخوردخودروباجدول ومصدوم شدن راننده گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/25ساعت15:37دقیقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد برخوردیک دستگاه خودروپرایدباجدول واقع درمیدان شهیدبندرداده شد. ...
چهارشنبه، 26 شهریور 1393 - 12:14
حبس شدن خانواده ای درون اتاق
خراب شدن قفل درب سبب گرفتاری 4نفراعضای خانواده ای درون اتاق خواب گردیدکه توسط آتش نشانان نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/06/26ساعت 00:32دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن خانواده ای درون منزل مسکونی واقع در خیابان1...
چهارشنبه، 26 شهریور 1393 - 10:34
اتصال برق یخچال خانه رابه آتش کشاند
اتصال برق یخچال باعث رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/24ساعت18:40دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی یک باب منزل مسكوني واقع درکورش خیابان10اقبال داده شد. ستادفرماندهی سازما...
ﺳﻪشنبه، 25 شهریور 1393 - 12:22
برخورد تریلی با خودرو پراید
برخورد تریلی با خودرو پراید سبب مصدوم شدن وگرفتاری راننده درون خودرو پراید گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/24ساعت00:53دقیقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد تصادف یک دستگاه تریلی باخودرو پراید درمیدان کارگر داده شد. آتش نشانان س...
دوشنبه، 24 شهریور 1393 - 12:33
واژگونی سانتافه مصدوم برجای گذاشت
واژگونی یک دستگاه خودروسانتافه سبب مصدوم شدن وگرفتاری راننده درون خودرومذکورگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/23ساعت00:16دقیقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد واژگون شدن یک دستگاه خودروسانتافه دربلوارشهیدفهمیده داده شد. آتش نشانا...
یکشنبه، 23 شهریور 1393 - 10:52
محبوس شدن7زن درون آسانسور
نقص فنی آسانسور مجتمع مسکونی سبب گرفتاری 7زن گردید که توسط آتش نشانان نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/06/22ساعت17:03دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن 7زن درون آسانسورمجتمع مسکونی واقع درگلستان کوی فرهنگ یک داده شد. ما...
یکشنبه، 23 شهریور 1393 - 10:49
اتصال برق اداره آب وفاضلاب استان رابه آتش کشید
اتصال سیستم برق اداره آب وفاضلاب استان باعث رخدادآتش سوزی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/22ساعت9:46دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی اداره آب وفاضلاب استان واقع در کیانپارس خیابان شهیدچمران داده ش...
شنبه، 22 شهریور 1393 - 13:15
اتصال برق باعث رخدادآتش سوزی گردید
اتصال برق باعث رخدادآتش سوزی آشپزخانه منزل مسکونی ومصدوم شدن یک نفر گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/21ساعت3:04دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی یک باب منزل مسكوني واقع درکوی شهیدمحسن داده شد. ستادفرماندهی سازمان سر...
شنبه، 22 شهریور 1393 - 12:40
حادثه آسانسورجان آتش نشان راگرفت
      نجاتگری که خودتاکنون جان دههانفررادرحوادث گوناگون نجات داده است این بار خوددچارحادثه شد. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اهواز:فیروزشفیعی ازآتش نشانان این سازمان،که به عنوان نصاب وسرویسکارآسانسوردر خارج ازشیفت کاریش کارمی کردعصرروزپنج شنبه93/06/20براث...
شنبه، 22 شهریور 1393 - 12:33
نجات دوکودک از درون آسانسور
نقص فنی آسانسور مجتمع مسکونی سبب گرفتاری دوکودک گردید که توسط آتش نشانان نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/06/18ساعت18:43دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن دوکودک درون آسانسورمجتمع مسکونی واقع درکوی نبوت داده شد. ماموران...
چهارشنبه، 19 شهریور 1393 - 08:40
اتصال برق باعث رخدادآتش سوزی گردید
اتصال برق باعث رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/06/17ساعت13:30 دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی یک باب منزل مسكوني واقع درفرهنگیان یک داده شد. ستادفرماندهی سازمان سریعاآتش ن...
ﺳﻪشنبه، 18 شهریور 1393 - 12:23
انفجارمنزل مسکونی مجروح برجای گذاشت
نشت گازدرون منزل مسکونی سبب انفجارمنزل مذکورومجروح شدن یک نفرگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : درمورخ93/06/18 ساعت 10:42دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبرازانفجاریک باب منزل مسکونی از مجتمع چهارواحده واقع درکوی مجاهد خیابان تکریم یک داده شد. ستادفر...
ﺳﻪشنبه، 18 شهریور 1393 - 12:02
برخورد دوپراید3مصدوم برجای گذاشت.
برخورددودستگاه خودروپرایدباعث انحراف ازمسیریکی ازخودروهاوواردشدن به درون مغازه فرش فروشی ومصدوم شدن سه نفرگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:اين حادثه مورخ 93/06/17باتماس به سامانه 125اعلام شدو در پي آن بلافاصله آتش نشانان ساعت 00:05دقيقه بامدادراهي محل حادثه در...
ﺳﻪشنبه، 18 شهریور 1393 - 11:59
به دام انداختن مهمان ناخوانده در منزل مسكوني
باتلاش آتش نشانان ایستگاه76 مارسمی که واردمنزل مسكوني شده بودشكار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز: درمورخ 93/06/15 ساعت 20:11دقيقه باتماس به سامانه125سازمان خبرازورودماری سمی به درون منزل مسکونی واقع درمجموعه مسکونی گلستان داده شد. ستادفرماندهی سازمان بلافاصله ...
یکشنبه، 16 شهریور 1393 - 11:50
صفحه 166 از 234ابتدا   قبلی   161  162  163  164  165  [166]  167  168  169  170  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها