اخبار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

RSS اخبار
حبس شدن 3نفردرون آسانسور
قطع شدن جریان برق سبب گرفتاری سه نفردرون آسانسور مجتمع مسکونی شد که توسط آتش نشانان نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/04/22ساعت 20:55دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن سه نفر درون آسانسورمجتمع مسکونی واقع درخیابان27کیان آب...
دوشنبه، 23 تیر 1393 - 11:26
واژگونی خودروپژو207مصدوم برجای گذاشت
واژگونی یک دستگاه خودروپژو207یک نفرمصدوم وخسارت مالی برجای گذاشت. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/21ساعت3بامداد باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد واژگون شدن یک دستگاه خودروپژو207روبروی زندان کارون داده شد. آتش نشانان سه دقيقه بعد در محل حادثه...
دوشنبه، 23 تیر 1393 - 11:24
خودروپراید طعمه حریق گردید
اتصال برق سبب رخداد آتش سوزي خودروی پراید وبرجای ماندن خسارت مالی گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/21ساعت 17:56دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي یک دستگاه خودروی پرایددرکیانپارس داده شد. آتش نشانان دو دقيقه بعد در محل حاد...
یکشنبه، 22 تیر 1393 - 09:09
آتش مهمان منزل مسکونی شد
اتصال برق سبب رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/21ساعت7:03دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درخیابان1کیان آباد داده شد. آتش نشانان سه دقيقه بعد در محل حادث...
یکشنبه، 22 تیر 1393 - 08:58
شعله های آتش درمغازه عطاری
اتصال برق کولرسبب رخداد آتش سوزي در مغازه عطاری وبرجای ماندن خسارت مالی گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/21ساعت 1:32دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر از رخداد آتش سوزي مغازه عطاری واقع درخیابان فیلی بین سی متری ومسلم داده شد. ستاد...
یکشنبه، 22 تیر 1393 - 08:53
اتصال برق ،منزل مسکونی  رابه آتش کشید
اتصال برق سبب رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/17ساعت7:11دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درخیابان28کیان آباد داده شد. آتش نشانان دو دقيقه بعد در محل حاد...
ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1393 - 10:24
نجات2نفر ازدرون آسانسور
قطع شدن جریان برق سبب گرفتاری دونفردرون آسانسور مجتمع مسکونی شد که توسط آتش نشانان نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/04/16ساعت 16:40دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن دونفر درون آسانسورمجتمع مسکونی واقع درکمپلوشمالی داده ش...
ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1393 - 10:22
برگزاری دوره های قرائت قران
به مناسبت حلول ماه نزول رحمتهای الهی وماه بهارقرآن برنامه قرائت قرآن درایستگاههای سازمان دایرگردید. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اهواز:به مناسبت حلول ماه پرخیروبرکت رمضان،ماه بهارقران وبه منظورترویج فرهنگ قرآنی وکسب اجرمعنوی دراین ماه پرفیض ،برنامه قرائت قرآن بصورت گرد...
ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1393 - 06:28
مهارشعله های آتش خودروپراید
آتش سوزي خودروپرایدتوسط آتش نشانان ایستگاه 66مهارگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : درمورخ93/04/16ساعت 7:15دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي یک دستگاه خودرو پرایددرمیدان امیرالمومنین به سمت میدان تپه داده شد. آتش نشانان دودقيقه بعد...
ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1393 - 06:25
منزل مسکونی  طعمه حریق گردید
اتصال برق کولرسبب رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/14ساعت21:16دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درفرهنگ شهرخیابان صراط2 داده شد. آتش نشانان پنج دقيقه بعد ...
یکشنبه، 15 تیر 1393 - 09:09
شعله های آتش ازکارگاه پرس کارتن زبانه کشید
اتصال برق سبب رخدادآتش سوزی درکارگاه پرس کارتن وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ایمنی شهرداری اهواز: مورخ 93/04/13ساعت 1:08دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبرازآتش سوزی کارگاه پرس کارتن واقع دراسلام آبادغربی داده شد. آتش نشانان سريعاً راهي م...
شنبه، 14 تیر 1393 - 10:01
باتلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار و از گسترش شعله هاي آتش جلوگيري شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/12ساعت11:20دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درکمپلوجنوبی داده شد. آتش نشانان سه دقيقه بعد در محل حا...
شنبه، 14 تیر 1393 - 09:56
خودروپژوپارس طعمه حریق گردید
اتصال برق سبب رخداد آتش سوزي خودروی پژوپارس وبرجای ماندن خسارت مالی گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/12ساعت 0:10دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي یک دستگاه خودروی پژوپارس درکوی نفت داده شد. آتش نشانان پنج دقيقه بعد ...
شنبه، 14 تیر 1393 - 09:52
آتش سوزي خودرودرون منزل مسكوني
آتش سوزی یک دستگاه خودرو پژوROپارك شده درمنزل مسكوني وسرایت حریق به درون منزل 4مصدوم برجای گذاشت. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز: مورخ 93/04/10ساعت3:15 دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر از رخدادآتش سوزي یک دستگاه خودرو،درون منزل مسكوني وسرایت حریق ب...
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1393 - 13:32
مهارشعله های آتش درمنزل مسکونی
باتلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار و از گسترش شعله هاي آتش جلوگيري شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/09ساعت16:29دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درصددستگاه داده شد. آتش نشانان چهار دقيقه بعد در محل حا...
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1393 - 13:18
صفحه 168 از 231ابتدا   قبلی   163  164  165  166  167  [168]  169  170  171  172  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها