اخبار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

RSS اخبار
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز 13 عملیات اطفا حریق و امدادی در 24 ساعت گذشته توسط آتش نشانان را تشریح کرد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: دوم مرداد ماه سال جاری ساعت 12 و 14 دقیقه با تماس تلفنی شهروندی با سامانه 125 ساز...
ﺳﻪشنبه، 05 مرداد 1400 - 07:39
سرکوب شعله های حریق توسط آتش نشانان
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز 13 عملیات اطفا حریق و امدادی در 24 ساعت گذشته توسط آتش نشانان را تشریح کرد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: دوم مرداد ماه سال جاری ساعت 12 و 14 دقیقه با تماس تلفنی شهروندی با سامانه 125 ساز...
ﺳﻪشنبه، 05 مرداد 1400 - 07:39
تلاش آتش نشانان برای انجام 14 عملیات آتش نشانی در اهواز
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: 14 عملیات اطفا حریق و امدادی در 24 ساعت گذشته با موفقیت توسط آتش نشانان اهوازی انجام شد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: یکم مرداد ماه سال جاری ساعت یک و 50 دقیقه بامداد با تماس تلفنی ...
یکشنبه، 03 مرداد 1400 - 07:03
انجام عملیات اطفا حریق و امدادی توسط آتش نشانان
اتصال برق کولر، مسجد خیابان عظیم نبش خسروی را به آتش کشانداتصال برق کولر سبب رخداد آتش سوزی مسجد خیابان عظیم نبش خسروی شد و با حضور به موقع آتش نشانان شعله های حریق مهارشد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اهواز، رئیس سازمان اظهارکرد: سی ام تیر ماه سال جاری ساعت ۲۲ و۲۳ دق...
شنبه، 02 مرداد 1400 - 11:15
 عملیات ۱۲۵ برای نجات یک مرد مصدوم
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از نجات یک مرد مصدوم در منطقه کیان آباد خیابان ۱۶ شرقی توسط آتش نشانان خبرداد. به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ، ابرهیم قنبری اظهار کرد؛ سی ام تیر ماه سال جاری طی تماس تلفنی شهروندی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانان...
پنجشنبه، 31 تیر 1400 - 10:52
تلاش آتش نشانان برای عملیاتهای اطفا حریق و امدادی در اهواز
منزل مسکونی در منطقه کیانپارس دچار آتش سوزی شدمنزل مسکونی در منطقه کیانپارس خیابان وهابی دچار آتش سوزی شد و شعله های حریق با تلاش آتش نشانان مهارشد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، رئیس سازمان اظهارکرد: بیست و نهم تیر ماه سال جاری ساعت 24 دقیقه بامداد با تماس تلف...
پنجشنبه، 31 تیر 1400 - 10:47
انجام 11 عملیات اطفا حریق و امداد و نجات با تلاش آتش نشانان اهوازی
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: 11 عملیات اطفاحریق و امدادی در 24 ساعت گذشته با موفقیت توسط آتش نشانان اهوازی انجام شد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: بیست و هشتم تیر ماه سال جاری ساعت چهار و 25 دقیقه با تماس تلفنی ...
پنجشنبه، 31 تیر 1400 - 10:44
انجام 14 عملیات آتش نشانی در اهواز
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: 14 عملیات اطفاحریق و امدادی در 24 ساعت گذشته با تلاش آتش نشانان اهوازی انجام شد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: بیست و هفتم تیر ماه سال جاری ساعت یک و 46 دقیقه بامداد با تماس تلفنی شه...
ﺳﻪشنبه، 29 تیر 1400 - 07:27
انجام 11 عملیات آتش نشانی در ا هواز
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز 11 عملیات اطفا حریق و امدادی در24 ساعت گذشته را تشریح کرد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: بیست و ششم تیر ماه سال جاری ساعت سه و 14 دقیقه بامداد باتماس تلفنی شهروندی با سامانه 125 سازمان، وا...
دوشنبه، 28 تیر 1400 - 08:21
مهار شعله های سرکش آتش در اهواز
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهوازاز انجام 17 عملیات اطفا حریق و امدادی در24 ساعت گذشته باتلاش آتش نشانان خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: بیست وپنجم ماه سال جاری ساعت یک و 33 دقیقه بامداد باتماس تلفنی شهروندی با ساما...
یکشنبه، 27 تیر 1400 - 07:09
انجام 15 عملیات آتش نشانی در اهواز
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از انجام 15عملیات اطفا حریق و امداد و نجات در اهواز خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ، ابراهیم قنبری بیان کرد: بیست و چهار تیر ماه سال جاری ساعت هشت و 29دقیقه با تماس تلفنی شهروندی با سامانه 125 سازمان، حری...
شنبه، 26 تیر 1400 - 07:27
خاموشی شعله های آتش با کمک آتش نشانان
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از انجام 10 عملیات اطفا حریق و امداد و نجات در اهواز خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ، ابراهیم قنبری بیان کرد: بیست و سوم تیر ماه سال جاری ساعت 9 و 43 دقیقه با تماس تلفنی شهروندی با سامانه 125 سازمان، حریق...
شنبه، 26 تیر 1400 - 07:23
انجام 14 عملیات اطفا حریق و امدادی در 24 ساعت گذشته
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهوازاز انجام 14عملیات اطفا حریق و امدادی در 24 ساعت گذشته باتلاش آتش نشانان خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: بیست و دوم تیر ماه سال جاری ساعت 45 دقیقه بامداد باتماس تلفنی شهروندی با سامان...
پنجشنبه، 24 تیر 1400 - 13:31
هم اندیشی ریاست سازمان با فرماندهان آتش نشانی
جلسه هم اندیشی ریاست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با معاون عملیات و فرماندهان آتش نشانی جهت تبادل نظر و ارتقا سطح دانش فرماندهان درچگونگی مهارحوادث درسالن آموزش سازمان برگزار شد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: نظم وانظبات ...
چهارشنبه، 23 تیر 1400 - 10:02
انجام 16 عملیات آتش نشانی در اهواز
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: 16 عملیات اطفاحریق و امدادی در 24 ساعت گذشته با تلاش آتش نشانان اهوازی انجام شد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: بیست و یکم تیر ماه سال جاری ساعت 2 و 26 دقیقه بامداد با تماس تلفنی شهرو...
چهارشنبه، 23 تیر 1400 - 10:00
صفحه 17 از 347ابتدا   قبلی   12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها