اخبار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

RSS اخبار
مهارشعله های آتش درمنزل مسکونی
باتلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار و از گسترش شعله هاي آتش جلوگيري شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/05ساعت20:39دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درکانتکس داده شد. آتش نشانان سه دقيقه بعد در محل حادثه ...
شنبه، 07 تیر 1393 - 12:38
آتش سوزي در پاركينگ مجتمع مسكوني
آتش سوزی دو دستگاه خودرو پژو206پارك شده در پاركينگ مجتمع مسكوني باتلاش آتش نشانان مهار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز: مورخ 93/04/06ساعت7:02 دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر از رخدادآتش سوزي دودستگاه خودرو،در پاركينگ مجتمع مسكوني واقع در خیابان3غربی ...
شنبه، 07 تیر 1393 - 12:33
برخورد دودستگاه خودرو 2مصدوم برجاي گذاشت
برخورد دودستگاه خودروپراید،سبب مصدوم شدن دونفرگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:اين حادثه مورخ 93/04/06باتماس به سامانه 125اعلام شدو در پي آن بلافاصله آتش نشانان ساعت 00:53 دقيقه بامدادراهي محل حادثه درخیابان سی متری شدند. آتش نشانان دو دقیقه بعددرمحل حاضرشد...
شنبه، 07 تیر 1393 - 12:30
گزارش تصویری بازدیدسرزده عضوشورای شهر اهوازازسازمان آتش نشانی
به گزارش روابط عمومی سازمان اتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اهواز:درمورخ 93/04/04 جناب مهندس عاشورسواری عضوشورای شهراهواز بصورت سرزده ازمجموعه ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی وایستگاه مرکزی اهواز بازدید بعمل آوردند.دراین بازدید3ساعته آقای مهندس سواری مستقیماًازنحوه عملکردمجموعه ستادی وعملیاتی سازمان ...
چهارشنبه، 04 تیر 1393 - 12:03
برخورد دودستگاه خودرو مصدوم برجاي گذاشت
برخورد دودستگاه خودروریووپژو405 ،سبب مصدوم شدن راننده ریوگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:اين حادثه مورخ 93/04/03باتماس به سامانه 125اعلام شدو در پي آن بلافاصله آتش نشانان ساعت 1:30 دقيقه بامدادراهي محل حادثه درجاده ساحلی جنب بیمارستان مهر شدند. آتش نشانان ...
چهارشنبه، 04 تیر 1393 - 11:55
بازدیدسرزده عضوشورای شهر اهوازازسازمان آتش نشانی
بازدیدسرزده عضوشورای شهر اهواز ازستادفرماندهی سازمان آتش نشانی اهواز. به گزارش روابط عمومی سازمان اتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اهواز:درمورخ 93/04/04 جناب مهندس عاشورسواری عضوشورای شهراهواز بصورت سرزده ازمجموعه ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی وایستگاه مرکزی اهواز بازدید بعمل آوردند.دراین بازدید3سا...
چهارشنبه، 04 تیر 1393 - 11:46
نجات مردمیانسال ازدرون آسانسور
مردمیانسال ،كه درون آسانسور مجتمع مسکونی محبوس شده بود توسط ماموران امدادونجات سازمان آتش نشاني نجات داده شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/04/02ساعت 6:28دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن شخصی درون آسانسورمجتمع مسکونی واقع درخیابان17...
دوشنبه، 02 تیر 1393 - 11:19
برخورد کامیون باخودروسمند مصدوم برجاي گذاشت
برخورد کامیون بایک دستگاه خودرو سمند ،سبب مصدوم شدن راننده سمندگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:اين حادثه مورخ 93/04/01باتماس به سامانه 125اعلام شدو در پي آن بلافاصله آتش نشانان ساعت 7:54 دقيقه راهي محل حادثه درعین2جنب پمپ بنزین شدند. آتش نشانان پنج دقیقه ب...
دوشنبه، 02 تیر 1393 - 11:13
آتش سوزي در پاركينگ مجتمع مسكوني
آتش سوزی دو خودرو پارك شده در پاركينگ مجتمع مسكوني باتلاش آتش نشانان مهار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز: مورخ 93/03/31 ساعت14:20 دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر از رخدادآتش سوزي دودستگاه خودرودر پاركينگ مجتمع مسكوني واقع در خیابان32دانشجوشهرک دانشگ...
یکشنبه، 01 تیر 1393 - 12:24
مهارشعله های آتش درمنزل مسکونی
باتلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار و از گسترش شعله هاي آتش جلوگيري شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/03/31ساعت9:02دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درکیانپارس خیابان16غربی داده شد. آتش نشانان سه دقيقه بعد...
یکشنبه، 01 تیر 1393 - 12:19
برخوردسه دستگاه خودروسبب واژگونی پرایدومحبوس شدن یک نفر گردید.
برخوردسه دستگاه خودروسبب واژگونی پرایدومحبوس شدن یک خانمی گردید كه با تلاش آتش نشانان اين شخص نجات داده شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/03/30ساعت 12:49دقيقه باتماس به سامانه 125اين سازمان خبراز رخداد تصادف سه دستگاه خودرو منجر به واژگونی پرایددرجاده ...
شنبه، 31 خرداد 1393 - 13:06
نجات 4زن ازمیان شعله های آتش
چهارزن که درمیان شعله های آتش ودوددرطبقه چهارم ساختمان پنج طبقه محاصره شده بودندتوسط آتش نشانان نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/03/29ساعت 18:48دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبرازرخدادآتش سوزی يك باب منزل مسكوني واقع درکوی ملت داده ...
شنبه، 31 خرداد 1393 - 12:51
اتصال برق کولرخانه ای رابه آتش کشید
اتصال برق کولرموجب رخداد آتش سوزي درمنزل مسکونی و برجاي ماندن خسارت مالي شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/03/27ساعت 20:45دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبرازرخدادآتش سوزی يك باب منزل مسكوني واقع درلشکر داده شد . نيروهاي عملياتي اين سازمان سه...
چهارشنبه، 28 خرداد 1393 - 12:27
واژگونی خودروپرایددومصدوم برجای گذاشت
واژگونی یک دستگاه خودروپراید دونفرمصدوم وخسارت مالی برجای گذاشت. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/03/27ساعت18:21دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد واژگون شدن یک دستگاه خودروپرایددرمقابل بیمارستان نفت داده شد. آتش نشانان دو دقيقه بعد در محل ح...
چهارشنبه، 28 خرداد 1393 - 12:25
اتصال برق خودروسمندحادثه آفرید
اتصال برق سبب رخداد آتش سوزي خودروی سمندوبرجای ماندن خسارت مالی گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/03/27ساعت 5:16دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي خودروی سمنددرپارک کارون جنب پل پنجم داده شد. آتش نشانان سه دقيقه بعد در محل ح...
ﺳﻪشنبه، 27 خرداد 1393 - 11:10
صفحه 172 از 234ابتدا   قبلی   167  168  169  170  171  [172]  173  174  175  176  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها