اخبار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

RSS اخبار
نجات 2نفر از درون آسانسورمجتمع مسكوني
 خرابي آسانسورمجتمع مسكوني سبب گرفتاري وناراحتي 2نفر گرديد.كه با تلاش آتش نشانان از درون آسانسور بيرون آورده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 93/02/30ساعت18/50دقيقه با تماس به سامانه 125 ،خبر از محبوس شدن 2نفر درون آسانسور مجتمع مسكوني واقع درزيتون...
چهارشنبه، 31 اردیبهشت 1393 - 10:03
مهارشعله هاي آتش درانبارضايعاتي
 اتصال برق درانبارضايعاتي باعث آتش سوزي وبر جاي ماندن خسارت مالي گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 93/02/30ساعت 14/37دقيقه ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد آتش سوزي يك باب انبارضايعاتي واقع درشكاره3مقابل جايگاه سوخت آتش نشانان راس...
چهارشنبه، 31 اردیبهشت 1393 - 10:01
سرعت عمل آتش نشانان مانع ازگسترش آتش شد
 اتصال برق باعث رخداد آتش سوزي درطبقه دوم مجتمع مسكوني-تجاري شدكه سرعت عمل آتش نشانان مانع ازگسترش آتش گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:مورخ 93/02/29ساعت17/39 دقيقه با تماس تلفني به سامانه 125 ، خبر از رخداد آتش سوزي يك واحدازمجتمع مسكوني-تجاري درخيابان ف...
ﺳﻪشنبه، 30 اردیبهشت 1393 - 12:37
باتلاش آتش نشانان حريق پايه برق مهار گرديد
 پايه برق كه به علت اتصال درسيمها دچارحريق شده بودباتلاش آتش نشانان اطفاءگرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/02/29 ساعت 23/47دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبرازآتش سوزي يك تيرك پايه برق چوبي واقع درخيابان كيان نبش مختاري داده شد.  آت...
ﺳﻪشنبه، 30 اردیبهشت 1393 - 12:33
مهارشعله هاي آتش درمنزل مسكوني
 منزل مسكوني كه دچارحريق شده بودتوسط آتش نشانان اطفاء گردید.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/02/29ساعت 3/01دقيقه بامدادبا تماس به سامانه 125 خبراز رخداد آتش سوزي يك باب منزل مسکونی واقع درخيابان5غربي كيانپارس داده شد.  آتش نشانان پس ازحض...
دوشنبه، 29 اردیبهشت 1393 - 12:23
واژگوني خودرو يك نفرمصدوم برجاي گذاشت
  واژگوني خودرو پژو405 سبب مصدوم شدن راننده شد كه با تلاش آتش نشانان نجات داده شد.     به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/02/28ساعت 14/12دقيقه به سامانه 125 اين سازمان خبراز واژگوني خودرو پژو405 در بلواركارگرنرسيده به ميدان ماليات داده ش...
دوشنبه، 29 اردیبهشت 1393 - 12:21
آتش سوزي خودرو پرايد
 اتصال برق خودرو پرايد موجب آتش سوزي و برجاي ماندن خسارت مالي گرديد.       به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز: مورخ93/02/27 ساعت 13/57 دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبرازرخدادآتش سوزي يكدستگاه خودروپرايدنرسيده به فلكه دانشگاه داده ش...
یکشنبه، 28 اردیبهشت 1393 - 11:56
مهارشعله هاي آتش درتعميرگاه برق خودرو
 اتصال برق باعث رخداد آتش سوزي درتعميرگاه برق خودروشدكه توسط آتش نشانان اطفاء گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:مورخ 93/02/27ساعت21/25 دقيقه با تماس تلفني به سامانه 125 ، خبر از رخداد آتش سوزي يك باب تعميرگاه برق خودروواقع دركيان آباد داده شد ستاد...
یکشنبه، 28 اردیبهشت 1393 - 11:55
بي احتياطي دررانندگي باعث مصدوميت سه نفرگرديد
 برخورد دو دستگاه خودرو پيكان وانت وسمند سه نفرمصدوم و خسارت مالي فراوان برجاي گذاشت.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:اين حادثه مورخ 93/02/27به سامانه 125اعلام شدو در پي آن بلافاصله آتش نشانان ساعت 13/54دقيقه راهي محل حادثه درپرديس چهارراه شباهنگ شدند. ...
یکشنبه، 28 اردیبهشت 1393 - 11:52
شعله هاي آتش ازچايخانه سنتي زبانه كشيد
 اتصال برق باعث رخداد آتش سوزي درچايخانه سنتي وبر جاي ماندن خسارت مالي گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:مورخ 93/02/27ساعت1/36 دقيقه بامدادبا تماس تلفني به سامانه 125 ، خبر از رخداد آتش سوزي يك باب چايخانه سنتي واقع درلشكرآبادجنب مسجدجامع داده شد ...
شنبه، 27 اردیبهشت 1393 - 14:16
انفجار منزل مسكوني دو مجروح برجاي گذاشت
 نشت گاز درون منزل مسكوني باعث انفجارومصدوم شدن دو نفر گرديد.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 93/02/27ساعت 1/10 دقيقه بامدادستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد انفجار يك باب منزل مسكوني،واقع درباغ شيخ آتش نشانان راسريعاً به محل حا...
شنبه، 27 اردیبهشت 1393 - 14:14
دومصدوم حاصل تصادف وبرخورددودستگاه خودرو
 برخورد دو دستگاه خودرو پيكان وپرايد دومصدوم و خسارت مالي فراوان برجاي گذاشت.   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:اين حادثه مورخ 93/02/26به سامانه 125اعلام شدو در پي آن بلافاصله آتش نشانان ساعت 19/23دقيقه راهي محل حادثه درروي پل هفتم شدند. آتش نشانان باقطع...
شنبه، 27 اردیبهشت 1393 - 14:12
نجات خانمي مسن از درون آسانسورمجتمع مسكوني
 خرابي آسانسورمجتمع مسكوني سبب گرفتاري وناراحتي خانمي مسن گرديد.كه با تلاش آتش نشانان از درون آسانسور بيرون آورده شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 93/02/25ساعت19/04دقيقه با تماس به سامانه 125 ،خبر از محبوس شدن خانمي مسن درون آسانسور مجتمع مسكوني واقع...
شنبه، 27 اردیبهشت 1393 - 14:10
واژگوني خودرو زانتيايك مجروح برجاي گذاشت
  سرعت زياد خودرو زانتياوبرخوردباجدول موجب واژگوني و مجروح شدن راننده گرديد.     به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/02/22ساعت 8/45دقيقه به سامانه 125 اين سازمان خبراز واژگوني خودرو زانتياواقع درابتداي پل ششم ازسمت چنيبه داده شد.  آ...
دوشنبه، 22 اردیبهشت 1393 - 12:24
نجات شخصي ازدرون اتاق
 مردي ميان سال كه به علت خرابي قفل درب،درون اتاق خواب محبوس شده بود توسط تيم امداد ونجات آتش نشاني نجات داده شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 93/02/22ساعت8/23دقيقه با تماس به سامانه 125 ،خبر از رخداد محبوس شدن مردي ميان سال درون اتاق خواب درگلستان دا...
دوشنبه، 22 اردیبهشت 1393 - 12:22
صفحه 172 از 231ابتدا   قبلی   167  168  169  170  171  [172]  173  174  175  176  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها