اخبار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

RSS اخبار
مهارشعله های آتش خودروپراید
اتصال برق خودرو پرایدسبب رخداد آتش سوزي شدکه توسط آتش نشانان مهارگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : درمورخ93/03/26ساعت 18:42دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي یک دستگاه خودرو پرایددرمقابل پمپ بنزین آخراسفالت داده شد. آتش نشانان پنج ...
ﺳﻪشنبه، 27 خرداد 1393 - 11:02
نجات یک نفر ازدرون آسانسور
خانمی ،كه درون آسانسور مجتمع مسکونی محبوس شده بود توسط ماموران امدادونجات سازمان آتش نشاني نجات داده شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/03/26ساعت 8:19دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن یک زن درون آسانسورمجتمع مسکونی واقع درفاز2پادادشهر...
ﺳﻪشنبه، 27 خرداد 1393 - 10:56
موتورسیکلت طعمه حریق گردید
نشت بنزین سبب رخداد آتش سوزي موتورسیکلت و برجاي ماندن خسارت مالي گرديد به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/03/25ساعت 18:02دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي یک دستگاه موتورسیکلت درفلکه آخراسفالت داده شد. آتش نشانان چهار دقيقه بعد در ...
دوشنبه، 26 خرداد 1393 - 11:26
خودروپرایددرمیان شعله های آتش
اتصال برق خودرو پرایدسبب رخداد آتش سوزي و برجاي ماندن خسارت مالي گرديد به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : درمورخ93/03/25ساعت 16:14دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي یک دستگاه خودرو پرایددرکوی سیاحی داده شد. آتش نشانان سه دقيقه بعد در محل ح...
دوشنبه، 26 خرداد 1393 - 11:20
نجات سه زن ازدرون آسانسور
سه زن ،كه درون آسانسور مجتمع مسکونی محبوس شده بودند توسط ماموران امدادونجات سازمان آتش نشاني نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/03/24ساعت 13:37دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن سه زن درون آسانسورمجتمع مسکونی واقع درپادادشه...
یکشنبه، 25 خرداد 1393 - 09:56
پژو206درمیان شعله های آتش
اتصال برق خودرو پژو206سبب رخداد آتش سوزي و برجاي ماندن خسارت مالي گرديد به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/03/22ساعت 20:14دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي یک دستگاه خودرو پژو206درچهارشیر داده شد. آتش نشانان سه دقيقه بعد در محل حاد...
شنبه، 24 خرداد 1393 - 10:27
آتش بی احتیاطی درمنزل مسکونی
بی احتیاطی درروشن کردن زغال سبب رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وسوختن دست یک زن گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/03/23 ساعت 23:34 دقيقه باتماس به سامانه 125 خبرازرخدادآتش سوزی یک باب منزل مسکونی واقع در منازل صنایع فولاد داده شد. نيروهاي عملياتي اين ...
شنبه، 24 خرداد 1393 - 10:22
منزل مسکونی طعمه حریق گردید
اتصال برق موجب رخداد آتش سوزي درمنزل مسکونی و برجاي ماندن خسارت مالي شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/03/22ساعت 13:56دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبرازرخدادآتش سوزی يك باب منزل مسكوني واقع درامانیه داده شد . نيروهاي عملياتي اين سازمان یک د...
شنبه، 24 خرداد 1393 - 10:19
آتش سوزي در پاداد
اتصال برق موجب رخداد آتش سوزي درمنزل مسکونی و برجاي ماندن خسارت مالي شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/03/20ساعت 6:50دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبرازآتش سوزی يك باب منزل مسكوني واقع درخیابان14غربی پادادداده شد . نيروهاي عملياتي اين سازمان...
چهارشنبه، 21 خرداد 1393 - 08:56
عملیات125برای اطفاءحریق منزل مسکونی
اتصال برق سبب رخدادآتش سوزی درمنزل مسکونی شدکه این حریق توسط آتش نشانان مهارگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/03/21 ساعت 1:56 دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 خبرازرخدادآتش سوزی یک باب منزل مسکونی واقع در کوت سیدصالح داده شد. نيروهاي عملياتي اين ...
چهارشنبه، 21 خرداد 1393 - 08:52
نجات دونفر ازدرون آسانسور
خانمی وکودکش ،كه درون آسانسور مجتمع مسکونی محبوس شده بودند توسط ماموران امدادونجات سازمان آتش نشاني نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/03/19ساعت 9:37دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن خانمی باکودکش درون آسانسورمجتمع مسکونی ...
ﺳﻪشنبه، 20 خرداد 1393 - 10:21
آتش مهمان منزل مسکونی شد
اتصال برق سبب رخدادآتش سوزی درمنزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی شدکه این حریق توسط آتش نشانان مهارگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/03/19 ساعت 1:42 دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 خبرازرخدادآتش سوزی یک باب منزل مسکونی واقع در امانیه داده شد. ن...
ﺳﻪشنبه، 20 خرداد 1393 - 10:06
نبردآتش نشانان باشعله های آتش
باتلاش آتش نشانان حريق آسانسورمجتمع7طبقه مسكوني مهار و از گسترش شعله هاي آتش جلوگيري شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/03/19ساعت00:13دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي آسانسورمجتمع مسكوني7طبقه واقع درکیانپارس جنب بیمارستان...
ﺳﻪشنبه، 20 خرداد 1393 - 09:57
نشت گازLPGحادثه آفرید
نشت گازLPG سبب رخداد آتش سوزي خودروی پراید ومصدوم شدن یک نفر گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/03/18ساعت 19:15دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي خودروی پرایددرکوی انقلاب خیابان شیخ بهاء داده شد. آتش نشانان یک دقيقه بعد در مح...
ﺳﻪشنبه، 20 خرداد 1393 - 09:48
نجات دونفر ازدرون آسانسور
ماموران امدادونجات سازمان آتش نشاني خانمی وکودکش ،كه درون آسانسور مجتمع مسکونی محبوس شده بودند را نجات دادند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/03/15ساعت 9:37دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن خانمی باکودکش درون آسانسورمجتمع مسکونی واقع گ...
شنبه، 17 خرداد 1393 - 13:35
صفحه 173 از 234ابتدا   قبلی   168  169  170  171  172  [173]  174  175  176  177  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها