اخبار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

RSS اخبار
آتش مهمان منزل مسکونی شد
اتصال برق سبب رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/21ساعت7:03دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درخیابان1کیان آباد داده شد. آتش نشانان سه دقيقه بعد در محل حادث...
یکشنبه، 22 تیر 1393 - 08:58
شعله های آتش درمغازه عطاری
اتصال برق کولرسبب رخداد آتش سوزي در مغازه عطاری وبرجای ماندن خسارت مالی گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/21ساعت 1:32دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر از رخداد آتش سوزي مغازه عطاری واقع درخیابان فیلی بین سی متری ومسلم داده شد. ستاد...
یکشنبه، 22 تیر 1393 - 08:53
اتصال برق ،منزل مسکونی  رابه آتش کشید
اتصال برق سبب رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/17ساعت7:11دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درخیابان28کیان آباد داده شد. آتش نشانان دو دقيقه بعد در محل حاد...
ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1393 - 10:24
نجات2نفر ازدرون آسانسور
قطع شدن جریان برق سبب گرفتاری دونفردرون آسانسور مجتمع مسکونی شد که توسط آتش نشانان نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/04/16ساعت 16:40دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن دونفر درون آسانسورمجتمع مسکونی واقع درکمپلوشمالی داده ش...
ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1393 - 10:22
برگزاری دوره های قرائت قران
به مناسبت حلول ماه نزول رحمتهای الهی وماه بهارقرآن برنامه قرائت قرآن درایستگاههای سازمان دایرگردید. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اهواز:به مناسبت حلول ماه پرخیروبرکت رمضان،ماه بهارقران وبه منظورترویج فرهنگ قرآنی وکسب اجرمعنوی دراین ماه پرفیض ،برنامه قرائت قرآن بصورت گرد...
ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1393 - 06:28
مهارشعله های آتش خودروپراید
آتش سوزي خودروپرایدتوسط آتش نشانان ایستگاه 66مهارگردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : درمورخ93/04/16ساعت 7:15دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي یک دستگاه خودرو پرایددرمیدان امیرالمومنین به سمت میدان تپه داده شد. آتش نشانان دودقيقه بعد...
ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1393 - 06:25
منزل مسکونی  طعمه حریق گردید
اتصال برق کولرسبب رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/14ساعت21:16دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درفرهنگ شهرخیابان صراط2 داده شد. آتش نشانان پنج دقيقه بعد ...
یکشنبه، 15 تیر 1393 - 09:09
شعله های آتش ازکارگاه پرس کارتن زبانه کشید
اتصال برق سبب رخدادآتش سوزی درکارگاه پرس کارتن وبرجای ماندن خسارت مالی گردید. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ایمنی شهرداری اهواز: مورخ 93/04/13ساعت 1:08دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبرازآتش سوزی کارگاه پرس کارتن واقع دراسلام آبادغربی داده شد. آتش نشانان سريعاً راهي م...
شنبه، 14 تیر 1393 - 10:01
باتلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار و از گسترش شعله هاي آتش جلوگيري شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/12ساعت11:20دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درکمپلوجنوبی داده شد. آتش نشانان سه دقيقه بعد در محل حا...
شنبه، 14 تیر 1393 - 09:56
خودروپژوپارس طعمه حریق گردید
اتصال برق سبب رخداد آتش سوزي خودروی پژوپارس وبرجای ماندن خسارت مالی گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/12ساعت 0:10دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزي یک دستگاه خودروی پژوپارس درکوی نفت داده شد. آتش نشانان پنج دقيقه بعد ...
شنبه، 14 تیر 1393 - 09:52
آتش سوزي خودرودرون منزل مسكوني
آتش سوزی یک دستگاه خودرو پژوROپارك شده درمنزل مسكوني وسرایت حریق به درون منزل 4مصدوم برجای گذاشت. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز: مورخ 93/04/10ساعت3:15 دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر از رخدادآتش سوزي یک دستگاه خودرو،درون منزل مسكوني وسرایت حریق ب...
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1393 - 13:32
مهارشعله های آتش درمنزل مسکونی
باتلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار و از گسترش شعله هاي آتش جلوگيري شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/09ساعت16:29دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درصددستگاه داده شد. آتش نشانان چهار دقيقه بعد در محل حا...
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1393 - 13:18
نجات2نفر ازدرون آسانسور
خانمی وفرزندش ،كه درون آسانسور مجتمع مسکونی محبوس شده بودندتوسط ماموران امدادونجات سازمان آتش نشاني نجات داده شدند. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 93/04/09ساعت 15:03دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر ازمحبوس شدن زنی بافرزندش درون آسانسورمجتمع مسکونی ...
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1393 - 13:16
ترویج فرهنگ قرآنی
روابط عمومی وبسیج سازمان آتش نشانی به منظورترویج فرهنگ غنی اسلامی وآشنایی هرچه بیشتر مومنین روزه دارباآداب ویژه ماه مبارک رمضان اقدام به تهیه وتوزیع کتابچه های دعاهای ماه مبارک رمضان نمود. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اهواز:به منظورترویج فرهنگ غنی اسلامی وآشنایی هرچه ب...
ﺳﻪشنبه، 10 تیر 1393 - 11:52
شعله های آتش ازمغازه سوپرمارکت زبانه کشید
اتصال برق سبب رخداد آتش سوزي در مغازه سوپرمارکت وبرجای ماندن خسارت مالی گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/08ساعت 2:42دقيقه بامدادباتماس به سامانه 125 اين سازمان خبر از رخداد آتش سوزي مغازه سوپرمارکت واقع درخیابان 4کوی مجاهدین داده شد. ستاد فرمان...
یکشنبه، 08 تیر 1393 - 10:05
صفحه 225 از 288ابتدا   قبلی   220  221  222  223  224  [225]  226  227  228  229  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها