اخبار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

RSS اخبار
انصراف از خودکشی یک خانم با مشاوره آتش نشانان
خانم 37 ساله که قصد خودکشی از روی پل علوی در منطقه خشایار را داشت با مشاوره و گفتگوی آتش نشانان از خودکشی منصرف شد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، رئیس سازمان بیان کرد: نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ساعت 22 و 9 دقیقه با تماس تلفنی شهروندی با سامانه 125 سازمان، اق...
ﺳﻪشنبه، 21 اردیبهشت 1400 - 08:55
اجرای 10 عملیات اطفا حریق و امدادی در 24 ساعت گذشته
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: آتش نشانان اهوازی 10 عملیات اطفا حریق و امداد و نجات را در 24 ساعت گذشته انجام دادند.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری اظهارکرد: نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ساعت سه و 49 دقیقه با تماس تلفنی شهرو...
ﺳﻪشنبه، 21 اردیبهشت 1400 - 08:51
آتش نشانان اهوازی شعله های حریق را مهار کردند
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: آتش نشانان اهوازی 11 عملیات اطفا حریق و امداد و نجات را در 24 ساعت گذشته انجام دادند.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری اظهارکرد: هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری ساعت یک و 43 دقیقه با تماس تلفنی شهرون...
دوشنبه، 20 اردیبهشت 1400 - 11:49
انصراف از خودکشی خانم 37 ساله با مشاوره آتش‌نشانان
آتش نشانان اهواز با مشاوره و گفتگو ، خانم 37 ساله را که قصد خودکشی داشت از تصمیم خود منصرف کردند.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، رئیس سازمان بیان کرد: هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری ساعت 23 و 41 دقیقه گزارش اقدام به خودکشی زن 37ساله در منزل مسکونی از طریق تماس تلفن...
دوشنبه، 20 اردیبهشت 1400 - 11:06
سرکوب شعل های آتش با تلاش آتش نشانان اهوازی
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: آتش نشانان اهوازی 14 عملیات اطفا حریق و امداد و نجات را در 24 ساعت گذشته انجام دادند.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری اظهارکرد: هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری ساعت هفت و 57 دقیقه آتش سوزی گندمزار د...
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400 - 11:31
پایان عمر آتش با کمک آتش نشانان اهوازی
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: آتش نشانان اهوازی 10 عملیات اطفا حریق و امداد و نجات را در 24 ساعت گذشته انجام دادند.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری اظهارکرد: شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ساعت هشت و 4 دقیقه با تماس تلفنی شهر...
شنبه، 18 اردیبهشت 1400 - 11:27
شعله های آتش در محاصره آتش نشانان
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از انجام 11عملیات مهار آتش و امدادی در 24 ساعت گذشته توسط آتش نشانان اهوازی خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ساعت یک و 23 دقیقه بامداد با تماس تلفنی شه...
شنبه، 18 اردیبهشت 1400 - 11:24
تقدیر و تشکر رییس سازمان آتش نشانی از ۲ آتش نشان بازنشسته اهوازی
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از ۲ آتش نشان بازنشسته اهوازی تقدیر و تشکر کرد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهردادی اهواز، ابراهیم قنبری از نادر رمضان احمدی و حسین مرادی که از آتش نشانان بازنشسته سازمان هستند و در حوادث آتش سوزی و انفجار گاز در ساختمان های...
پنجشنبه، 16 اردیبهشت 1400 - 14:18
انجام 17عملیات اطفا حریق و امدادی توسط آتش نشانان اهوازی/ کولاک حوادث در اهواز
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز عملیاتهای اطفا حریق و امدادی طی 24 ساعت گذشته را تشریح کرد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری ساعت 42 دقیقه بامداد با تماس تلفنی شهروندی با سامانه 125 سازمان حری...
پنجشنبه، 16 اردیبهشت 1400 - 14:15
آتش سوزی درختان و فضای سبز حاشیه جاده در مسیر اهواز اندیمشک مهار شد
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از مهار آتش سوزی درختان و فضای سبز حاشیه جاده در مسیر اهواز اندیمشک پنج کیلومتری پلیس راه توسط آتش نشانان خبرداد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: چهاردهم اردیبشهت ماه سال جاری ساعت 23 و 40 ...
چهارشنبه، 15 اردیبهشت 1400 - 12:37
شعله های آتش جلوی آتش نشانان زانو زدند
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از انجام 11عملیات مهار آتش و امدادی را در 24 ساعت گذشته توسط آتش نشانان اهوازی خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ساعت 12 و 35 دقیقه با تماس تلفنی شهروندی...
چهارشنبه، 15 اردیبهشت 1400 - 12:32
بازدید معاون خدمات شهری شهرداری اهواز از سازمان آتش نشانی
به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ، سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری بابک محمدی معاون خدمات شهری شهرداری اهواز از سازمان آتش نشانی بازدید کرد.ابراهیم قنبری رئیس سازمان در خصوص مسائل سازمان با وی گفتگو کرد و در پایان معاون خدمات شهری از زحمات آتش نشانان تقدیر و تشکر کرد...
ﺳﻪشنبه، 14 اردیبهشت 1400 - 13:55
بازدید ایزدی عضو شورای اسلامی شهر اهواز از سازمان آتش نشانی
ایزدی عضو شورای اسلامی شهر اهواز در بازدید از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با ابراهیم قنبری رییس سازمان در خصوص مسایل و کمبودهای سازمان گفتگو کرد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ایزدی عضو شورای اسلامی شهر اهواز از سا...
ﺳﻪشنبه، 14 اردیبهشت 1400 - 13:52
توزیع کارت اوقات شرعی ماه مبارک رمضان بین پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، توزیع کارت اوقات شرعی ماه مبارک رمضان بین پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
ﺳﻪشنبه، 14 اردیبهشت 1400 - 13:49
آتش نشانان اهوازی دست از جدال با آتش نمی کشند
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: آتش نشانان 11 عملیات مهار آتش و امدادی را در 24 ساعت گذشته انجام دادند.به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری ساعت 28 دقیقه بامداد با تماس تلفنی شهروندی با ساما...
ﺳﻪشنبه، 14 اردیبهشت 1400 - 13:42
صفحه 9 از 331ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها