اخبار

مدیریت امور مجامع و حسابرسی

 

RSS اخبار
جلسه شوراي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز در تاريخ 1/4/1392 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي و به رياست آقاي كتانباف نصب شهردار اهواز تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي پويان مديرعامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391و برنامه هاي آتي سازمان را به سمع و نظر ...
پنجشنبه، 06 تیر 1392 - 07:09
جلسه شوراي سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز برگزار شد.
       جلسه شوراي سازمان مديريت پسماند  شهرداري اهواز در تاريخ 30/3/92 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي و به رياست آقاي كتانباف نصب شهردار اهواز تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي گلابكش زاده مديرعامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391و برنا...
یکشنبه، 02 تیر 1392 - 08:52
جلسه شوراي سازمان آمار ، اطلاعات و خدمات كامپيوتري شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان فاوا  شهرداري اهواز در تاريخ 29/3/92 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي و به رياست آقاي كتانباف نصب شهردار اهواز تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي نوشادي رئيس هيأت مديره گزارش مختصري از وضعيت سازمان را ارائه نمود و سپس آقاي اسماعيلي گزارش مبس...
پنجشنبه، 30 خرداد 1392 - 07:21
جلسه شوراي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز در تاريخ 28/3/92 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي و به رياست آقاي كتانباف نصب شهردار اهواز تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي نجفي مديرعامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391و برنامه هاي آتي سازمان را به سمع و ...
چهارشنبه، 29 خرداد 1392 - 10:48
جلسه شوراي سازمان پايانه هاي شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان پايانه هاي  شهرداري اهواز در تاريخ 26/3/92 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي و به رياست آقاي كتانباف نصب شهردار اهواز تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي مجدم مديرعامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391و برنامه هاي آتي سازمان را به سمع و نظر حاض...
چهارشنبه، 29 خرداد 1392 - 10:45
جلسه شوراي سازمان عمران شهري شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان عمران شهري شهرداري اهواز در تاريخ 21/3/92 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي و به رياست آقاي كتانباف نصب شهردار اهواز تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي باب المراد مديرعامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391 و برنامه هاي آتي سازمان را به سمع و ن...
چهارشنبه، 29 خرداد 1392 - 10:37
جلسه شوراي سازمان آرامستان هاي شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان آرامستان هاي شهرداري اهواز در تاريخ 4/11/1391 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي و رياست آقاي كتانباف شهردار اهواز با حضور كليه اعضاء برگزار گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي علي پور مديرعامل سازمان گزارش كاملي از عملكرد عمراني ، فرهنگي و اداري سال 1391 سازمان را به اطلاع حاضرين در ...
شنبه، 14 بهمن 1391 - 13:50
جلسه شوراي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اهواز برگزار شد
جلسه شوراي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اهواز در تاريخ 24/10/1391 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي و رياست آقاي كتانباف شهردار اهواز تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي وكيلي مديرعامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391 و برنامه هاي آتي سازمان را به سمع و نظر حاضرين در جلسه رساند. ...
شنبه، 14 بهمن 1391 - 11:33
جلسه شوراي سازمان اتوبوسراني شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان اتوبوسراني شهرداري اهواز در تاريخ 3/11/1391 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي و رياست آقاي فدعمي فرماندار اهواز برگزار گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي رستم منش مديرعامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391 و مشكلات مالي سازمان را به اطلاع حاضرين در جلسه رساند. پس از آن بودجه سال 1392...
شنبه، 14 بهمن 1391 - 11:12
جلسه شوراي سازمان فاوا شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان فاوا شهرداري اهواز در تاريخ 1/11/1391 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي و رياست آقاي كتانباف شهردار اهواز با حضور كليه اعضاء شورا تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي اسماعيلي مديرعامل سازمان گزارش كاملي از عملكرد سال 1391 و پروژه هاي در دست اقدام و همچنين برنامه هاي آتي سازمان ...
شنبه، 14 بهمن 1391 - 11:03
جلسه شوراي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز برگزار شد
جلسه شوراي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز در تاريخ 26/10/1391 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي شهرداري و رياست آقاي كتانباف نصب شهردار اهواز تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي پويان مديرعامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391 و برنامه هاي آتي سازمان را به سمع و نظر حاضرين در جلسه رساند. ...
پنجشنبه، 28 دی 1391 - 10:05
جلسه شوراي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز در تاريخ 20/10/1391 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي شهرداري و رياست آقاي كتانباف نصب شهردار اهواز تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي نجفي مدير عامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391 و برنامه هاي آتي سازمان را به سمع و نظر حاضرين در ج...
یکشنبه، 24 دی 1391 - 09:29
جلسه شوراي سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز در تاريخ 18/10/1391 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي شهرداري و رياست آقاي كتانباف نصب شهردار اهواز تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي حيدري مديرعامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391 و برنامه هاي آتي سازمان را به سمع حاضرين در جلسه رساند. پس از ...
چهارشنبه، 20 دی 1391 - 09:07
جلسه شوراي سازمان عمران شهري شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان عمران شهري شهرداري اهواز در تاريخ 16/10/1391 به دبير ي مديريت امور مجامع و حسابرسي شهرداري و رياست آقاي كتانباف نصب شهردار اهواز تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي باب المراد مديرعامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391 و برنامه هاي آتي سازمان را به سمع و نظر حاضرين در جلسه رساند. پ...
چهارشنبه، 20 دی 1391 - 08:46
جلسه شوراي سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز در تاريخ 11/10/1391 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي و رياست آقاي كتانباف نصب شهردار اهواز تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي گلابكش زاده مديرعامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391 و برنامه هاي آتي سازمان را به سمع ونظر حاضرين در جلسه رساند. پس از آ...
ﺳﻪشنبه، 12 دی 1391 - 13:33
صفحه 2 از 3ابتدا   قبلی   1  [2]  3  بعدی   انتها   
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها